Onderneming voorstellen

De voorstelling van uw onderneming aan een potentiële financier start het best door inzicht te verschaffen over de activiteiten van uw ondernemingen, de eigenaar(s) / aandeelhouder(s), de bedrijfsleider en andere sleutelfiguren in het management.

Ook de belangrijkste leveranciers en klanten met hun betalingsvoorwaardenworden het best meegedeeld.

Ook duidt u aan welke risico’s de onderneming loopt, hoe die risico's zijn ingedekt of geminimaliseerd.

Wat de financiering betreft, legt u uit wat het doel en object van de financiering zijn. U geeft ook aan met welke middelen u dit wenst te financieren en hoe externe financiering zal worden terugbetaald. U geeft ook inzicht in de vergoeding en waardecreatie waarin voor de kapitaalverschaffers is voorzien.

Een nieuwe relatie met een financier opzetten vraagt meer inspanning en tijd dan het aanvragen van bijkomende financiering bij een bestaande kredietverstrekker.

Ter ondersteuning van uw financieringsaanvraag bevat deze website heel wat tools en informatie over wat een goed gedocumenteerd kredietdossier moet inhouden.

Tags: