Vragen of klachten?

Eerste aanspreekpunt

Indien u een klacht hebt in verband met uw kredietaanvraag of lopend krediet, gaat u in de eerste plaats te rade bij de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling.

Bent u niet tevreden met de door uw bank voorgestelde oplossing?

Heeft uw vraag of klacht betrekking op de aanvraag voor een nieuw of bijkomend krediet?

Als u een beroep hebt gedaan op de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling maar niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kan de kredietbemiddelaar u concrete hulp bieden bij de aanvraag of weigering van een nieuw of bijkomend krediet. Hij komt ook tussenbeide wanneer u problemen ondervindt die enkel door een commerciële beslissing van de kredietgever kunnen worden opgelost. Als gevolg van de 6de staatshervorming, is de kredietbemiddeling tussen ondernemers en de banken sinds 1 april een regionale bevoegdheid. De Waalse overheid had reeds een bemiddelingsdienst voor kredieten ingericht, met name Concileo. De dienstverlening van de kredietbemiddelaar wordt in Vlaanderen voortaan georganiseerd vanuit het Agentschap Ondernemen.

Heeft uw vraag of klacht betrekking op een bestaand krediet?

 Als u een beroep hebt gedaan op de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling maar niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u aankloppen bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen. Dit orgaan behandelt alle klachten met betrekking tot bestaande kredieten.

Hebt u een vraag voor de webmaster?

Heeft u een link ontdekt die niet meer functioneel is of heeft u vragen/tips/advies voor het platform van financiering voor ondernemingen? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar info@financieringvanondernemingen.be.

Tags: